• faqe_banner
  • faqe_banner

Shkarko

Manuali i instalimit

Manuali i instalimit-Mbështetje për dysheme

Manuali i instalimit - Montimi në hekurudhë

Manuali i instalimit-Struktura e kornizës prej çeliku

Lexoni para instalimit

Manuali i ndërtimit dhe mirëmbajtjes së ekranit LED të dyshemesë

Diagrami i lidhjes

Diagrami i lidhjes

Manuali i funksionimit të softuerit të kontrollit të ekranit të dyshemesë-V3.0

Manuali i funksionimit të softuerit të kontrollit të ekranit të dyshemesë-V3.0

Protokolli dytësor i ndërfaqes së zhvillimit

Protokolli i informacionit për sensorin e ekranit të dyshemesë